[dk-tug] Indkaldelse til Sekstende Ordinære Generalforsamling samt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Lars Madsen daleif at imf.au.dk
Mon Aug 18 23:14:14 CEST 2014


Sekstende Ordinære Generalforsamling
------------------------------------

Afholdes lørdag den 20. september i Aarhus (formodentlig hos Institut
for Matematik), fra kl 12.

Foreløbig dagsorden (jf. vedtægterne, <http://www.tug.dk/vedtaegter>)

1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Formanden aflægger beretning for det forløbne år.
4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingentets størrelse.
7. Valg af tillidsposter iflg. vedtægternes § 5, stk. 8. Til disse
   poster kan kun medlemmer af foreningen vælges.
8. Eventuelt.

Da der reelt set ikke har været nogen bestyrelse det seneste år må vi
lige se hvad der kan gøres ved punkt 3 og 4.

Jf. stk. 5 i vedtægterne kan forslag vedr. ændringer i foreningens
vedtægter kan kun behandles på generalforsamlingen såfremt forslagene
har været formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens
afholdelse og  har været bekendtgjort for foreningens medlemmer senest
3 dage før generalforsamlingen. Andre forslag kan fremsættes og
behandles på selve generalforsamlingen. 

Endelig dagsorden samt sted annonceres på
hjemmesiden <tug.dk> senest 7 dage inden generalforsamlingen.

Har man transport til Aarhus, kan DK-TUG dække rejseudgifter (indenfor
rimelighedens grænser).

Er man forhindret i at deltage, kan man stille op til bestyrelsen via
skriftlig bemyndigelse. Fx via email til undertegnede.
Ekstraordinær Generalforsamling
-------------------------------

Desuden indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse
umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Til den ekstraordinære generalforsamling der kun ét punkt på
dagsordnen:

* Skal DK-TUG nedlægges?

Nedlæggelse kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte.Kommentarer
-----------

Jf. opråbet vi sendte ud forleden.

Som det er nu er bestyrelsesarbejdet, rent elektronisk. Al
kommunikation sker pr. email via en lukket mailingliste. Der ud over
er der naturligvis noget ekstra arbejde for hvem der nu er kasserer
(betaling af regninger etc. via webbank). En gang om året er der
desuden nogle konvolutter som skal pakkes og sendes.

Det kræver absolut INGEN LaTeX kundskaber. Bare en gedigen interesse
for at bidrage i DK-TUG.

Personligt er jeg ked af nogle af de kommentarer som kommer tilbage om
at man har indtryk af at man skal have guru niveau i LaTeX for at være
i bestyrelsen. Sådan har det aldrig været. Det er fx yderst sjældent
at bestyrelsen har diskuteret LaTeXniske spørgsmål. Hvis der har været
noget, så har det oftest været lagt ud på den alm. mailingliste for at
få alles input.

Det er helt korrekt at der gennem årene har været en del medlemmer af
bestyrelsen som har været blandt de som svarer på mange spørgsmål på
listen. At de har været i bestyrelsen har vel været et udtryk for
at de var entusiastiske vedr. LaTeX.

En anden ting er foredrag. Jeg har lidt indtrykket af at mange er
bange for at holde LaTeX foredrag. "Hvad nu hvis der er noget jeg ikke
kan svare på"? Der er ikke nogen der ved alt om LaTeX og venner. Der
er 5 (måske 10) i verden som jeg vil mene er på absolut
guru niveau og som kan svare på stort set alt. Alle andre til tider må
give fortabt og melde tilbage: "Det ved jeg ikke lige, men stik mig
din email, så tjekker jeg op på det når jeg kommer hjem".

Men se det på denne måde: Det emne du har valgt at fortælle om, ved du
sikkert allerede 10 gange mere om end de 20-30 personer som
er kommet for at høre foredraget. Er man i tvivl om noget
under forberedelsen, er der jo mailinglisten, man kan spørge.

Jeg husker selv et foredrag, hvor Palle holdt et foredrag
over preamblen til hans bachelorprojekt - meget lærerigt. Der var en
del pakker jeg ikke kendte på det tidspunkt.

Omvendt synes jeg da at det fx kunne være interessant at høre mere om
hvad en pastor emeritus bruger (Xe)LaTeX til.

Det har været rart at se at der har været en masse tilbagemeldinger
vedr. opråbet. Vi håber at dette betyder at generalforsamlingen vil
få et bedre fremmøde end sidste år (kun to mødte op).

Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling er tilføjet for
at understrege alvoren af den skillevej, som DK-TUG står ved lige nu.
Hvad er DK-TUGs formål i fremtiden? Har DK-TUG en fremtid? Eller er verden bare løbet fra foreninger.
Hvad skal vi bruge DK-TUG til?

Det er i hvertfald ikke i nogens interesse at ende op i en situation som den vi har haft det sidste år./Lars Madsen
Institut for Matematik / Department of Mathematics
Aarhus Universitet / Aarhus University
Mere info: http://au.dk/daleif@imf / More information: http://au.dk/en/daleif@imf
More information about the dk-tug.tug mailing list